Sunset Ridge Ski

ski sickness logo

previous | next
Mount Rainier, Sunset Ridge Ski via Kautz Glacier climb photos
previous | next

Mount Rainier, Sunset Ridge Ski via Kautz Glacier climb

Page viewed 945 times.

ski sickness logo

I skied that in 1974 with pins and leather, sucka.